متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

علوم اجتماعی
در ادامه دو مقاله مربوط به درس اجتماعی و رایانه کوچه هشتم آورده شده است.
 
حتما تا روز چهارشنبه مطالعه شود. و پارگراف ۵۰ کلمه‌ای مربوطه تولید شود. 
در ادامه ی بحث مربوط به سوال اول:
آیا کم یا زیاد بودن پول روی سطح خوش‌بختی موثر است؟
   دانلود : اجتماعی_۲.pdf           حجم فایل 388 KB
   دانلود : آجتماعی_۱.pdf           حجم فایل 526 KB