متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

فارسی
عزیزان!
قرار است از این به بعد ،بعد از تدریس درس هر جلسه‌،مترادف،جمع و مفرد، هم خانواده و حل بخش نوشتن کتاب فارسی هفتم و تمارین نوشتاری کتاب هشتم روی سایت مدرسه قرار بگیرد. 
پاینده باشید.
   دانلود : مترادف،_هم_خانواده_و_نوشتاری_درس.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : Doc4.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مترادف،_هم_خانواده،نوشتن(هفتم).docx           حجم فایل 12 KB