متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

دربارة ما
درباره ی مدرسه بخوانیم .

آدرس:
خیابان شریعتی - پایین تر از حسینه ی ارشاد - کوچه کوشا - خیابان وزیری پور - نبش کوچه شمشاد

 تلفن:
 22251062 ، 22223481، 09336118600