متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

هنری


کلاس کار و فناوری و ماکت سازی
کلاس کار و فناوری و ماکت سازی
کلاس کار و فناوری وهنر دستان دانش آموزان در ماکت سازی
 ١٠:٥٨ - شنبه ٦ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
چرم دوزی
پلاک هفت و هنر چرم دوزی
پلاک هفت و هنر چرم دوزی
 ٠٨:٣٩ - دوشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
گلدوزی
کارگاه گلدوزی
گل های رنگارنگ نقش بسته با دستان دخترانمان
 ١٤:١٤ - شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه ی هنری
پلاک هنر
اولین جلسه پلاک هنر
 ١٠:٢٤ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>