متوسطه دوره ی اول دخترانه مفید

هنری


کلاس کار و فناوری و ماکت سازی
کلاس کار و فناوری و ماکت سازی
کلاس کار و فناوری وهنر دستان دانش آموزان در ماکت سازی
 ١٠:٥٨ - 1396/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
چرم دوزی
پلاک هفت و هنر چرم دوزی
پلاک هفت و هنر چرم دوزی
 ٠٨:٣٩ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
گلدوزی
کارگاه گلدوزی
گل های رنگارنگ نقش بسته با دستان دخترانمان
 ١٤:١٤ - 1396/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه ی هنری
پلاک هنر
اولین جلسه پلاک هنر
 ١٠:٢٤ - 1396/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>